برچسب زده شده با : همسر هاشمی رفسنجانی
خانم عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی(ره) به رسم ٥٨ سال زندگی مشترک، امروز نیز هنگام صبحانه یاد ایشان را گرامی داشتند

دلنوشته‌ امروز صبح همسر «آیت الله»: آشیخ اکبر! به تماشای تو آشوب قیامت برخاست…

همسر آیت الله در دلنوشته ای کوتاه این جملات را روی کاغذ نوشت:به عادت هر روز صبح بشقابی برایش روی میز صبحانه گذاشتم. نگاهش کردم. آشیخ اکبر آقا چهره اش امروز از همیشه نورانی تر بود.ناگهان این بیت...ادامه