برچسب زده شده با : ممنوع و مخالف برجام
سخنگویان وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید در واکنش به گزارش هایی درباره وارد کردن محموله اورانیوم خام از روسیه به ایران، این موضوع را دارای ممنوعیت یا مخالف برجام ندانستند با این حال بر ضرورت دقت و بازرسی تاکید کردند.

آمریکا: واردات محموله اورانیوم به ایران ممنوع و مخالف برجام نیست

به گزارش سهندنامه به نقل از یو اس ای تودی، جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: چنین جابجایی به وسیله ایران ممنوع نیست. وی افزود: اورانیوم طبیعی نمی تواند در شکل خام آن...ادامه