حسین جابری انصاری در سالروز تولد محمد جواد ظریف یادداشتی را درباره وزیر خارجه کشورمان نوشت.

ظریف انسان و انسان ظریف

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از مرداد هزار و سیصد و نود و دو تاکنون، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد از هزار و سیصد و هشتاد و یک تا هزار و سیصد و هشتاد و شش، معاون...ادامه