روزنامه شرق در یادداشتی در باره درگذشت آیت الله هاشمی نوشت: بسیاری گمان می کنند، درگذشت او ضربه ای بزرگ و جبران ناپذیر برای جنبش اصلاحات و میانه روهای ایران است و برخی چنان سخن می گویند که گویی مرگ آیت الله یعنی پایان اصلاحات در نظام سیاسی ایران، اما آیا واقعا چنین است؟

درگذشت هاشمی رفسنجانی به زیان اصلاح طلبان است یا به سود آنها ؟

بسیاری گمان می کنند، درگذشت او ضربه ای بزرگ و جبران ناپذیر برای جنبش اصلاحات و میانه روهای ایران است و برخی چنان سخن می گویند که گویی مرگ آیت الله یعنی پایان اصلاحات در نظام سیاسی ایران، اما آیا...ادامه