صادقی: طبق قانون دستگاه های دولتی نمی توانند حساب سپرده سودآور باز کنند/تعجب عارف از نامه اخیر نمایندگان

محمود صادقی، نماینده تهران در گفت و گو با خبرنگار سیاسی سهندنامه با اشاره به جلسه ی اخیر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برای رسیدگی به شکایت های مطرح شده علیه وی گفت: فضای بسیار مثبتی بود و به نظر می...ادامه