برچسب زده شده با : بدعهدی های امریکا
ایران در نشست کمیسیون مشترک برجام ، بدعهدی های امریکا را تشریح کرد و امریکا هم به ایران وسایر کشورهای عضو اطمینان داد با اقداماتی که انجام داده تصویب ایسا تاثیری بر اجرای برجام نخواهد گذاشت.

تشریح بدعهدی های امریکا در نشست کمیسیون مشترک برجام

به گزارش سهندنامه نشست کمیسیون مشترک کشورهای 1+5 برای اجرای برجام بنا به درخواست 26آذر - 16 دسامبر- محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای بررسی نقض برجام توسط آمریکا با تمدید قانون ایسا با حضور معاونان...ادامه