▪️صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حیدر ولی زاده                

▪️سردبیر: زهرا اسدی

▪️شماره مجوز: ۷۸۶۰۶

▪️ایمیل هیئت تحریریه:    info@sahandnameh.ir

پایگاه خبری تحلیلی سهندنامه

مستقل ترین پایگاه خبری ایران

پایگاه خبری تحلیلی سهندنامه، با شعار مستقل ترین پایگاه خبری ایران از مهرماه ۹۵ بعد از اخذ مجوز از هیئت نظارت به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد، هدف از تاسیس این پایگاه خبری بهره گیری از استعدادهای جوان در جهت نگاه حرفه ای وبی طرفانه در عرصه رسانه ای بوده است و امید است که با بهره گیری از تجارب گذشته به اهداف این مسیر نزدیک تر شویم.