آرشیو دسته: طنز و کاریکاتور

سوء استفاده!

این کاریکاتور را نعیم تدین در صفحه شهرونگ (روزنامه شهروند)  سه شنبه ۵بهمن۹۵ کشیده...ادامه

خداحافظی با پدر…

علی میری این کاریکاتور را در واکنش به کاریکاتور روی جلد چند روز پیش همشهری کشیده است؛ همشهری وابسته به شهرداری تهران...ادامه